Basisgegevens per 31 december 2017

Fysieke basisgegevens van de stad

Stand per

1 januari 2017

31 december 2017

Aantal woningen

73.640

74.416

Aantal inwoners

155.694

157.222

Aantal inwoners naar anciënniteit

155.694

157.222

- 0 tot 14 jaar

25.429

25.251

- 15 tot 24 jaar

20.392

20.818

- 25 tot 34 jaar

23.930

24.251

- 35 tot 49 jaar

33.975

33.613

- 50 tot 64 jaar

29.176

29.802

- 65 jaar en ouder

22.792

23.487

Aantal inwoners naar etniciteit

155.694

157.222

- Nederland

107.424

107.592

- Turkije

8.353

8.435

- Marokko

3.468

3.545

- Suriname

3.267

3.300

- Antillen

2.595

2.645

- Overige niet-Westerse landen

12.727

13.695

- Overige Westerse landen

17.860

18.010

Oppervlakte gemeente in hectares

10.156

10.156

- land

9.800

9.800

- binnenwater

356

356