In het wijkprogramma Noordwest bevinden zich de wijken Burgemeesterswijk, Hoogkamp, Transvaal, Heijenoord, Lombok, Klarendal, Hoogstede/Klingelbeek e.o., Schaarsbergen,  Sint Marten en Sonsbeekkwartier.

Meer informatie over de wijken is te vinden in de Wijkindicatoren enKerncijfers wijk vs stad.

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  

Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven.