In het wijkprogramma CSA bevinden zich de wijken Centrum, Spijkerkwartier en het Arnhemse Broek.

Meer informatie over de wijken is te vinden in de Wijkindicatoren en Kerncijfers wijk vs stad.

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  

Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven.