Politiek - Bestuurlijk

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de bestuurlijke functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan het college en de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie de bestuurders hun functie vervullen.

Actuele kaders

  • Gedragscode integriteit raads- en commissieleden gemeente Arnhem.
  • Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Arnhem.

Beide gedragscodes bevatten bepalingen over onder meer belangenverstrengeling, opgave van financiële belangen en nevenfuncties, geheimhouding, geschenken, giften en gunsten.

Terugblik 2017

  • Naleving van de Gedragscode integriteit raads- en commissieleden gemeente Arnhem.
  • Naleving van Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Arnhem.

College van burgemeester en wethouders

  • De leden van het college hadden in totaal 45 nevenfuncties, waarvan 39 ambtshalve. Voor geen van de niet-ambtshalve nevenfuncties wordt een vergoeding ontvangen.
  • Er zijn door het college in 2017 geen geschenken, giften of gunsten aangenomen vallend binnen het meldingsbereik van de gedragscode.

De opgave van nevenfuncties is openbaar en te raadplegen op de website van de gemeente Arnhem.