Ron König, wethouder

Portefeuilles

 • Economische Zaken
 • Onderwijs (inclusief bibliotheek en Volksuniversiteit)
 • Diversiteit, emancipatie en integratie 
 • Project Oostelijk Centrumgebied 
 • Stadsblokken Meinerswijk
 • Vluchtelingenzaken
 • Duurzaamheid/Energie Made In Arnhem
 • 4e loco

Wijkwethouder voor

 • Binnenstad
 • Elderveld
 • Spijkerkwartier
 • Arnhems Broek