Overzicht raadsleden per 31 december 2017

Gemeenteraad per 31 december 2017

Raadsleden

Politieke groepering

Zetels

Mevr. S.A. Andeweg, fractievoorzitter

D66

8

Dhr. W. Kaatee

D66

Mevr. S. Kemperman

D66

Mevr. Y. van Hamersveld

D66

Dhr. M.S. Loor

D66

Dhr. H.E. de Vroome, vice voorzitter raad

D66

Dhr. M.P. Venhoek

D66

Dhr. I. Güven

D66

Dhr. J. Elfrink, fractievoorzitter

SP

8

Dhr. C.A.M.J. Lenting

SP

Dhr. L.L. van Geffen

SP

Dhr. J.P. Kusters

SP

Mevr. P.G.M. Lunter

SP

Dhr. R.W. van Sprang

SP

Dhr. A. Çentintaş

SP

Dhr. G.R.J. Noordzij

SP

Mevr. M. Louwers, fractievoorzitter

PvdA

5

Mevr. M.A. A-Kum

PvdA

Dhr. E.J. Greving   

PvdA

Mevr. Aylward-Straatsma

PvdA

Mevr. M.L. de Vries

PvdA

Dhr. L.J.J.H. Combée, fractievoorzitter

VVD

4

Mevr. C.J.M Kalthoff

VVD

Dhr. R.C.M. van der Zee

VVD

Dhr. U.S. Kelderman

VVD

Mevr. C.C. Bouwkamp, fractievoorzitter

Groen Links

4

Dhr. T. de Groot

Groen Links

Mevr. M.J.A. Peters

Groen Links

Dhr. M.W.K. Coenders

Groen Links

Dhr. G.A. Karssenberg, fractievoorzitter

CDA

3

Mevr. C.K. van Dillen - Koorn

CDA

Dhr. H.H. Montfrooy

CDA

Mevr. L.R. Manders, fractievoorzitter

Arnhem Centraal

2

Dhr. A.D.M. van der Laak

Arnhem Centraal

Dhr. D. Becker, fractievoorzitter

ChristenUnie

2

Dhr. T.A. Broersma*

ChristenUnie

Dhr. K. Bal, fractievoorzitter

Verenigd Arnhem

1

Dhr. A.G.M. van Beers, fractievoorzitter

Arnhemse Ouderen Partij

1

Dhr. L.C.M. de Groot, fractievoorzitter

Partij voor de Dieren

1

Totaal

39

* vervangt tijdelijk mw. A.P. Plieger-Bos