Inleiding

In de Verordening financieel beleid en beheer van de gemeente Arnhem is opgenomen dat de raad de investeringsruimte autoriseert met het vaststellen van de meerjarenprogrammabegroting. Investeringen vragen – anders dan reguliere begrotingsposten – meerjarig budgetruimte.