Leven in een veilige omgeving is voor iedereen belangrijk. Het is een essentieel onderdeel van de leefbaarheid van en in de stad. Gemeentelijk veiligheidsbeleid is een belangrijke schakel in de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Arnhem. De gemeente heeft een regierol op het terrein van de brede veiligheid: veilig ondernemen, veiligheid in de wijk, veilig uitgaan, veiligheid op straat en veilig in huis. In nauwe samenwerking met de diverse partners in en buiten de veiligheidsketen werkt de gemeente aan integrale veiligheid en aan een groeiend gevoel van veiligheid bij haar inwoners en bij bezoekers van de stad.

Saldo

Begroot € -12.964
Realisatie € -12.439
Resultaat € -525