Landelijke indicatoren BBV

Verplichte indicatoren BBV: gegevens uit Jaarstukken 2017 Arnhem

Formatie

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Fte per 1.000 inwoners

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Begroting 2017

9,40

Rekening 2017

6,90

Bezetting

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen gegevens

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Begroting 2017

8,60

Rekening 2017

6,70

Apparaatskosten

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen gegevens

Eenheid

Kosten per inwoner in euro's

Begroting 2017

314

Rekening 2017

504

Externe inhuur

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen begroting

Eenheid

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Begroting 2017

3

Rekening 2017

13

Overhead

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen begroting

Eenheid

% van totale inkomsten

Begroting 2017

7

Rekening 2017

7

De definitie van de apparaatskosten in de begroting is te eng toegepast. Derhalve is de realisatie 2017 hoger dan de begroting.

Voor de externe inhuur is de realisatie fors hoger, doordat niet begroot wordt op inhuur, maar op totale personeelskosten.

Verplichte indicatoren BBV: gegevens Iv3 (Informatie voor derden aan CBS)

Deze verplichte indicatoren BBV zijn te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl.