Opgave en ambitie
Een vitale binnenstad gelegen aan de Rijn die iets toevoegt aan het stedelijk leven, waarbij nieuwe ontmoetingsmogelijkheden ontstaan op economisch en recreatief gebied maar ook aan wonen in de binnenstad nieuwe kansen biedt. In de verdere transformatie van de binnenstad wordt de Jansbeek teruggebracht in de stad.

Aanpak 2017

  • Optimaliseren van de openbare ruimte en bereikbaarheid van de binnenstad.
  • Creëren reuring en dynamiek in de stad.
  • Ruimte geven aan innovatief ondernemerschap en creatief/cultureel ondernemerschap en onderwijs met actieve ondersteuning.
  • Investeren als gemeente om daarmee particuliere investeerders te verleiden ook te investeren.