Opgave en ambitie
Zoveel mogelijk mensen zinvol actief, zoveel mogelijk richting betaald werk en onafhankelijke mensen met minder zorg. Mensen de ruimte geven om ze in hun mogelijkheden te laten functioneren, stappen te kunnen zetten in hun ontwikkeling, hun talent te kunnen ontplooien. Dat doet mensen persoonlijk goed, dat doet wijken goed en dat doet de stad goed.

Aanpak 2017

  • Experimenteren vanuit de inzet van talenten, nieuwe, soms kleine initiatieven die de beperkingen van systemen terugdringen of slim gebruiken.
  • Verspreiden en verdiepen van kennis en ervaring over effectiviteit van re-integratie, ook als hulpmiddel voor de wijkteams.
  • Aangaan van intensieve allianties in de stad en regio met werkgevers, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties op strategisch en operationeel niveau. Talentontwikkeling en werkgevers-benadering gaan hand in hand.
  • Kritisch volgen van de uitvoering en het bereiken van het doel in de Participatiewet.