Opgave en ambitie
Ontwikkeling van een krachtige klimaataanpak waarbij ingezet wordt op een stevige groei en innovatie van de energiesector en waarbij Arnhem zich profileert als hoofdstad van en ontwikkelcentrum voor de elektriciteitssector. Het streven is gericht op een duurzame economische groei, meer werkgelegenheid en goed geschoold personeel op alle niveaus in de elektriciteitssector, die bijdraagt aan de klimaataanpak.  

Aanpak 2017

  • Optimaal faciliteren van de Arnhemse toplocaties voor wat betreft vestigingscondities.
  • Actief participeren in regionale, landelijke en Europese innovatieprogramma's.
  • Actieve opstelling als "launching customer" van Arnhemse innovaties in haar publieke domein zoals openbaar vervoer.
  • Samen met ondernemers en onderzoeksinstellingen investeringen en investeerders naar Arnhem halen.
  • Actief relatiebeheer en samenwerking met andere bestuurslagen en (potentiële) partners om de gemeente regionaal, landelijk en Europees op de kaart te zetten.
  • Het nog vrij besteedbare deel van € 240.000 "stimuleren waterstofeconomie" breder inzetten als daarmee de ambities van New Energy Made in Arnhem hierdoor eerder door gerealiseerd worden (amendement "Financiële New Energy Made in Arnhem daar inzetten waar het maximaal rendeert").