Opgave en ambitie

  • Cultuur is een waarde vermeerderaar en kapitaal voor een vitale, krachtige stad in de regio, aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven en toeristen.
  • Samen met partners, zoals provincie Gelderland, investeren in een aantrekkelijk cultureel aanbod en creatief klimaat in de stad en de regio.
  • Versterken en benutten ontwikkelkracht van cultuur voor de kwaliteit, diversiteit en (economische) aantrekkingskracht van de stad en de regio.

Aanpak 2017

  • Rijksgezelschappen en de Arnhemse podia faciliteren in hun streven naar samenwerking, vergroting en verbreding van hun publieksbereik en maatschappelijk draagvlak.
  • Samenwerking met de regiogemeenten en op Oost-Nederlandse schaal om de culturele sector te versterken.
  • De kracht van de creatieve sector beter benutten en structureler inzetten bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en aanjagen van innovaties.
  • Actieve participatie in regionale, landelijke en Europese netwerken die de stad op de kaart zetten.
  • Versterken relatiebeheer en samenwerking met andere bestuurslagen en (potentiële) partners.