Opgave en ambitie

  • Het versterken van locaties, het aanjagen van kennisontwikkeling, stimuleren van (jong) talent en ondernemersgezind werken staan centraal bij het versterken van de Arnhemse en regionale economie.
  • Door middel van verdere samenwerking en verbinding tussen bedrijven en kennisinstellingen werken aan een sterk ecosyteem van kennis en innovatieve werklocaties. Door te investeren in de relaties met de regio werken aan de structuurversterking voor economische ontwikkeling, waarbij het op orde hebben en de doorontwikkeling van het sociale kapitaal een andere randvoorwaarde is.
  • Een vitale economie maakt deel uit van (inter-)nationale netwerken: met partijen uit de regio en met de Economic Board is het streven om internationale profilering van Arnhem te versterken.

Aanpak 2017

  • Zorgen voor optimale vestigingscondities op Arnhemse toplocaties met faciliterende ondersteuning.
  • Verbindende rol voor intensieve en duurzame samenwerking tussen de kennisinstellingen in de stad.
  • Sterke en duidelijke positie innemen die volledig gericht is op het realiseren van economische ontwikkeling, in de regio, bij de provincie, in de samenwerking met Economic Board, met kennisinstellingen en bedrijfsleven, landelijk en internationaal.