Lokale lastendruk en kwijtscheldingsbeleid

Omschrijving

Realisatie lasten/baten

Begroting lasten/baten

Realisatie lasten/baten

Afwijking

2016

2017

2017

Bedragen x € 1.000

Belastingsoorten

Onroerend Zaakbelasting

49.405

51.397

52.855

1.458

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

15.163

15.233

15.484

251

Rioolheffing

15.337

15.743

15.984

241

Subtotaal

79.905

82.373

84.323

1.950

Overige heffingssoorten

Parkeerbelasting

6.666

6.750

6.588

-162

Leges burgerlijke stand

2.741

2.578

2.849

271

Bouw- en sloopvergunningen (WABO)

2.296

3.251

3.866

615

Overige heffingen

1.546

1.463

1.399

-64

Subtotaal

13.249

14.042

14.702

660

Totaal

93.154

96.415

99.025

2.610

Kwijtscheldingsbeleid

Inwoners van Arnhem komen in aanmerking voor kwijtschelding als het zogenaamde gecorrigeerde inkomen lager uitvalt dan 100% van het bijstandsniveau. Arnhem kiest met het hanteren van een bovengrens van 100% van het bijstandsniveau voor de maximale invulling van het kwijtscheldingsbeleid die de wet biedt.
In 2017 is in totaal € 2,35 miljoen kwijtgescholden.

Overzicht kwijtschelding

Realisatie

Begroting

Realisatie

Afwijking

2016

2017

2017

Bedragen x € 1.000

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

2.180

2.145

2.347

-202

Totaal

2.180

2.145

2.347

-202