Inhuur externen

Realisatie inhuur

2014

2015

2016

2017

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

Inhuur externen

11.412

12.662

17.128

14.887

Financiering uit andere budgetten dan personeel

(3.396)

(4.089)

(3.430)

(3.277)

per saldo

8.016

8.573

13.698

11.610

Toelichting

De totale inhuur over 2017 komt lager uit dan over het jaar 2016. De redenen om over te gaan tot inhuur zijn voornamelijk:
- de wens tot het werken met een flexibele schil (bijvoorbeeld in de openbare ruimte);
- overgang naar De Connectie (in de aanloop hier naartoe zijn sommige vacatures tijdelijk door middel van inhuur ingevuld);
- projecten in de stad, waarvoor het specialisme niet in huis is (bijvoorbeeld binnen de publieke dienstverlening);
- vervanging vanwege ziekte.