Inleiding

Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers en/of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de -door de gemeenteraad vastgestelde- beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente Arnhem heeft een subsidieverordening, die de spelregels voor subsidieverlening bevat. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de

verleende  subsidies.