Terugblik ontwikkeling risicovolle verbonden partijen

Het risicokompas is een jaarlijkse risicoanalyse waarmee de bestuurlijke en financiële risico's van de verbonden partijen in beeld worden gebracht. Deze risicoanalyse bepaald op welke verbonden partijen de nadruk in de paragraaf verbonden partijen komt te liggen.

Het risicokompas wordt eenmaal per jaar uitgevoerd, als onderdeel van de begrotingssamenstelling. In de aanloop naar de begroting 2019-2022 vindt een actualisatie plaats van het risicokompas.