GR Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)

De herbeoordeling van GR Presikhaaf Bedrijven heeft in 2015, op basis van de zogenaamde Bresdo-verkenning, geleid tot de inzet van de deelnemende gemeenten om de bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven in onderdelen aan private partijen over te dragen. Voor een aantal activiteiten bleek dit opportuun (overdracht van de kwekerij aan Darthuizergroep en Presikhaaf Schoolmeubelen aan Ahrend). Voor veel activiteiten zou dit naar verwachting echter leiden tot risico's op verlies van werkgelegenheid en de vangnet- en springplankfunctie voor de doelgroep.
Daarom is in 2016 besloten om de wenselijkheid en haalbaarheid van de overdracht van de (resterende) bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven in samenhang met de private sociale onderneming GoedWerkt te verkennen. Eind 2016 werd echter vastgesteld dat hiermee voor gemeenten een te grote disbalans zou ontstaan tussen verantwoordelijkheden, risico's en rendementen.
Aansluitend hierop nam de gemeente Arnhem begin 2017 het initiatief voor de propositie om de bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven in samenhang met de publieke sociale onderneming Scalabor over te dragen. De gemeente Arnhem is eigenaar van het arbeidsontwikkelingbedrijf Scalabor. Andere gemeenten kunnen als klant diensten voor SW-medewerkers en nieuwe doelgroepen van de Participatiewet bij Scalabor inkopen.

Op 12 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven besloten om de overdracht van bedrijfsactiviteiten van het huidige Presikhaaf Bedrijven aan Scalabor voor te bereiden en de onderhandelingen over de voorwaarden van overdracht te starten. De onderhandelingen werden begin oktober afgerond. Tijdens de bestuursvergadering van 25 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven, op basis van een toelichting op het onderhandelingsresultaat, ingestemd met de voorgenomen overdracht van de (bedrijfs-)activiteiten en de daarmee samenhangende activa en contracten van Presikhaaf Bedrijven aan Scalabor. Aansluitend hebben de raden van de aan de GR Presikhaaf Bedrijven deelnemende gemeenten (bij wijze van zienswijze) positief gereageerd op dit voornemen.
Op 22 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven besloten om de bedrijfsactiviteiten per 1 januari 2018 over te dragen aan Scalabor B.V. Gefaseerd zal worden gewerkt aan de transformatie van sociale werkvoorziening naar arbeidsontwikkelbedrijf en verbetering van de bedrijfsresultaten van de diverse bedrijfsactiviteiten. Zowel de gedeeltelijke ontmanteling van Presikhaaf Bedrijven alsmede de oprichting en inrichting van Scalabor leiden tot transitiekosten. Deze bestaan uit frictiekosten Presikhaaf Bedrijven en aanloopkosten voor Scalabor. In totaal komt dit neer op incidenteel circa € 9,6 miljoen. De benodigde middelen voor de transitiekosten zijn gereserveerd in het BR Noodfonds.