MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

De MGR is in 2017 gestart en bestond in eerste instantie alleen uit de module Inkoop. In augustus 2017 is een directeur aangesteld. De regeling is gewijzigd om het mogelijk te maken om twee nieuwe modules, Werkgeverservicepunt (WSP) en Onderwijszaken, per 1 januari 2018 onder te brengen bij de MGR. Er zijn dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) opgesteld voor de deelname van gemeenten aan één of meerdere modules. Deze zijn door alle deelnemende gemeenten ondertekend. De regeling, begroting en waarschijnlijk ook de DVO's behoeven nog enige aanpassingen. Afgesproken is om de benodigde aanpassingen in 2018 in de zogeheten derde tranche mee te nemen. Voorts is er een governancestructuur uitgewerkt die recht doet aan een evenwichtige bestuurlijke vertegenwoordiging van de drie samenwerkingsmodules binnen de MGR. Overigens wordt voor 2018 nog de toevoeging van een vierde samenwerkingsmodule voorzien, namelijk het verloningsbedrijf van Presikhaaf Bedrijven.