Sportbedrijf Arnhem B.V.

De activiteiten van het cluster Sportbedrijf zijn per 1 januari 2017 overgedragen aan de zelfstandige onderneming Sportbedrijf Arnhem B.V. Sportbedrijf Arnhem biedt in opdracht van de gemeente een breed scala aan sportactiviteiten en -mogelijkheden aan de zwembaden, sporthallen en -zalen en op de sportparken en bouwspeelplaatsen. Het Sportbedrijf heeft een eigen dynamiek en opereert in een dynamische omgeving van sport en bewegen met diverse concurrenten. Met deze verzelfstandiging wordt ruimte geboden voor ontwikkeling en ondernemerschap.

Het ontvlechten van de organisatie en het inrichten van het nieuw opgebouwde sportbedrijf hebben meer tijd gevraagd dan oorspronkelijk was gedacht. Dat heeft ertoe geleid dat de subsidieaanvraag en -beschikking in 2017 later dan gebruikelijk zijn opgesteld. Over een aantal punten van verzelfstandiging (zoals balansoverdracht, dienstverleningsovereenkomst) is eind 2017 overeenstemming bereikt, waarbij nog enkele zaken in 2018 worden afgerond. Inzicht in de exploitatie van binnensport, buitensport, zwembaden en efficiency en effectiviteit van interventies is in 2017 nog niet volledig uitgewerkt. De professionalisering van de relatie opdrachtgever - opdrachtnemer moet ook na 2017 nog verder vormgegeven worden en transparantie van de financiële informatievoorziening dient toe te nemen. Gemeente Arnhem en Sportbedrijf Arnhem B.V. investeren gezamenlijk op basis van gelijkwaardigheid in verdere verzakelijking van de relatie. In 2017 heeft Sportbedrijf Arnhem in overleg met de gemeente een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard wordt tijdens de kwartaalbesprekingen gebruikt om voortgang en tussentijdse resultaten te bespreken.