In onderstaande tabel wordt aangegeven in welke verbonden partijen de gemeente Arnhem in 2017 deelnam en aan welke programma's daarmee een bijdrage werd geleverd.

Rechtsvorm

Naam

Bijdrage aan regulier programma

Gemeenschappelijke regelingen

1.     WGR+ Stadsregio Arnhem Nijmegen(in liquidatie)

R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening
R2 Verkeer, vervoer en waterstaat
R3 Economie
R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

2.     GO Arnhem Nijmegen City Region

R8 Wonen en ruimte

3.     GR Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland- Midden (VGGM)

R1 Veiligheid
R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning
R7 Gezondheid en milieu

4.     GR Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)

R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

5.     GR Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief

R5 Cultuur, recreatie en sport

6.     GR Onderwijszaken

R4 Educatie

7.     GR Euregio Rijn-Waal

R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening
R3 Economie

8.     GR Lingezegen

R5 Cultuur, recreatie en sport

9.     GR Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

R7 Gezondheid en Milieu
R8 Wonen en ruimte

10.   MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Bedrijfsvoerings-organisatie (BVO)

11.   GR BVO De Connectie

R9 Financiën en bedrijfsvoering

12.   GR BVO Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (DRAN)

R4 Educatie
R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Stichtingen

13.   St. Economic Board regio Arnhem-Nijmegen

R3 Economie

14.   St. Stedenlink

R9 Financiën en bedrijfsvoering

15.   St. Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem

R9 Financiën en bedrijfsvoering

16.   St. Het Veluwse Bosbrandweer Comité

R1 Veiligheid

17. St. Parkeerbeheer Arnhem

R2 Verkeer, vervoer en waterstaat

18.   St. Dataland

R9 Financiën en bedrijfsvoering

Besloten Vennootschappen

19.   BV Facility Point

R3 Economie

20.   BV Sportbedrijf Arnhem

R5 Cultuur, recreatie en sport

21. BV Scalabor

R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Naamloze Vennootschappen

22.   NV Bank Nederlandse Gemeenten

R9 Financiën en bedrijfsvoering