BVO De Connectie

De Connectie is 1 juli 2017 gestart als Bedrijfsvoeringsorganisatie (G.R.) van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Voor het behalen van de doelstellingen blijkt het noodzakelijk om de werkprocessen sneller dan was voorzien te harmoniseren, strak in te regelen en verregaand te digitaliseren. Daarnaast zal extra specialistische capaciteit noodzakelijk zijn om maatregelen te nemen voor de risico's die de Europese privacy verordening met zich mee brengen. Beide ontwikkelingen zullen mogelijk leiden tot extra kosten in 2018. In eerste instantie zal De Connectie gebruik maken van de beschikbare begrotingsruimte, de eigen financieringsruimte en formatieruimte die daartoe flexibel zal worden ingezet. Alleen wanneer in 2018 onverhoopt investeringen nodig blijken te zijn die later in de tijd, of niet, waren gepland en die niet binnen de bovengenoemde kaders zijn op te vangen, wordt daarvoor, op basis van een onderbouwde businesscase, uitbreiding van het kader gevraagd.