2.14 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De gemeente Arnhem heeft de volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Specificatie Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Toekomstige verplichtingen

Verplichtingen personeel

3.677

4.536

Verplichtingen huurovereenkomsten

18.340

25.479

Verplichtingen lopende inkoopovereenkomsten en aanbestedingen

21.086

30.069

Subtotaal toekomstige verplichtingen

43.103

60.085

Garantiestellingen

Garanties uit geldleningen

1.132.396

1.137.851

Garanties uit borgstellingen

14.749

15.276

Subtotaal garantiestellingen

1.147.145

1.153.127

Totaal

1.190.248

1.213.212

Specificatie personele verplichtingen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Uren x 1.000, Bedragen x € 1.000

uren

uren

Verloftegoeden personeel

87

3.677

121

4.514

Wachtgeldverplichting per maand voormalige wethouders

0

22

Wachtgeldverplichting per maand voormalige raadsleden

0

0

Totaal

87

3.677

121

4.536

Specificatie garantiebedragen geldleningen

Instelling

Garantie afgegeven voor

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

St. Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Geldleningen coörporaties

1.119.914

1.121.821

322 begunstigden (2016: 394)

Hypothecaire leningen

10.643

13.777

2 begunstigden (2016: 2)

Hypotheekrecht Schuytgraaf

1.500

1.767

St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Geldleningen organisaties en personen

187

261

44 begunstigden (2016: 60)

Woningverbeteringen Malburgen en Presikhaaf

152

225

Totaal

1.132.396

1.137.851

De gemeente heeft in 2017 besloten tot een maximum van € 10.052.000 garant te staan voor nog af te sluiten leningen van de BNG aan het in 2017 verzelfstandigde Sportbedrijf Arnhem. Van deze garantstelling is geen gebruik gemaakt per 31-12-2017. Sportbedrijf Arnhem heeft bij de BNG nog geen financiering aangetrokken.

Specificatie garantiebedragen uit borgstellingen

Instelling

Datum
raadsbesluit

Oorspronke-
lijk bedrag

% Borgstelling

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Sportcentrum Papendal

B&W 20-09-2016

15.000

100

14.500

15.000

VV Eldenia

B&W 17-12-2013

200

50

73

80

Stichting Zwembad Klarenbeek

23-03-2010

180

50

65

68

St.Sportparken de Hoogkamp

B&W 08-11-2011

195

50

51

57

RKVV VDZ

B&W 10-07-2012

190

50

50

60

ABC Taxus

23-05-2006

68

50

10

11

Totaal

14.749

15.276

Specificatie waarde resterende contractbedragen huurovereenkomsten

Gehuurd item

Gehuurd van

Startdatum
contract

Einddatum
contract

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Eusebiusbuitensingel 53

EusebiusBS (Arnhem)

1-1-2008

31-7-2020

6.014

8.342

Eusebiusbuitensingel 49-51

60E Sachwert Rendite Fonds

1-7-2005

30-6-2020

5.589

7.872

Boulevard Heuvelink 2, Eusebiusveste

HSA BV

1-4-2011

31-3-2021

3.523

4.653

Olympus

St. Quadraam/Olympus College

1-10-2002

31-12-2018

1.082

1.537

Johnny van Doornplein 8/Velperbinnensingel

IEF Berlage Arnhem BV

15-4-2016

31-7-2020

1.005

1.115

Eusebiusbuitensingel 49-51, parkeerplaatsen

60E Sachwert Rendite Fonds

1-1-2008

31-3-2018

407

558

Eusebiusbuitensingel 53, parkeerplaatsen

EusebiusBS (Arnhem)

1-1-2008

31-7-2020

291

568

Bovenbeekstraat 21

Vereniging Hendrick de Keyser

1-4-1995

31-3-2025

195

222

Rijnkade 150

Louk Heimans Beheer BV

1-4-2015

31-3-2018

99

181

Batavierenweg 25

BV Exploitatiemaatschappij Gelredome

8-3-2007

onbepaald

50

25

Hazenkamp 66

Brassa B.V.

1-2-2015

31-7-2020

47

47

Croydonplein 388

Stichting Woonzorg Nederland

1-1-2015

31-12-2018

24

0

Kronenburggalerij 3

Wereldhave NV

1-4-2008

31-7-2020

9

48

Spijkerstraat 185A

St. Progr. & Beheer de Nieuwe Lommerd

1-5-2017

30-4-2018

2

0

Zeelandsingel 40

1-1-2017

22-7-2018

2

0

Schuttersbergweg 27

Stichting Volkshuisvesting Arnhem

1-3-2016

22-7-2018

1

0

Heijenoordseweg 9

De Onderwijsspecialisten

1-1-1977

31-7-2020

0

35

Eusebiusbuitensingel 43

Eusebiusburg BV

1-7-2007

30-6-2017

0

222

Koningsweg 13C (Bunker)

Rijksvastgoedbedrijf

1-1-2014

31-7-2020

0

54

Totaal

18.340

25.479

Specificatie toekomstige verplichtingen lopende inkoopovereenkomsten en aanbestedingen

Naam

Contract

Startdatum

Einddatum

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

Afvalinzameling en -verwerking

diverse

diverse

9.500

9.657

P1 Holding B.V.

Parkeergarages en straatparkeren

01-01-2017

31-12-2020

7.286

9.714

Focus Filmtheater

Nieuwbouw

mei 2017

mrt 2018

2.300

0

Bestek Straatverlichting

Verlichtingswerken en verlichtingsonderhoud

2018

2019

2.000

0

Combinatie Hoornstra Infrabouw - GIVIB Civiel B.V.

Project St. Jansbeek

01-12-2016

30-11-2017

0

4.745

Jan van den Boomen B.V.

Wijkreconstructie

06-04-2016

2017

0

2.366

Hoornstra Infrabouw

Onderhoud infrastructuur

04-04-2016

21-07-2017

0

1.222

Mertens Bouwbedrijf B.V.

Musis Sacrum

26-10-2015

01-09-2017

0

1.215

PHB Deventer BV

Nieuwbouw school

02-06-2016

01-04-2017

0

1.150

Totaal

21.086

30.069