2.15 Gebeurtenissen na balansdatum

Overname Sociale Bank Centraal Gelderland

Per 1 januari 2018 is de Sociale Bank Centraal Gelderland (SBCG) overgenomen door de Kredietbank Nederland (KBNL). Overgegaan zijn de kredietportefeuille en de vooruitontvangen bedragen hierop. Hierbij is rekening gehouden met een gedeelte dat oninbaar is, waardoor het totale bedrag dat wordt overgedragen uitkomt op € 12,1 miljoen.

Ontwikkelingen Werkbedrijf Scalabor

De gemeente Arnhem heeft op 9 november 2017 (met collegebesluit van 10 oktober 2017 en raadsbesluit van 6 november 2017) een 100% belang verworven in de publieke sociale onderneming Scalabor B.V. Op 22 december heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven besloten om activiteiten per 1 januari 2018 over te dragen aan Scalabor B.V.