Openbare verlichting

Actuele kaders

Alle openbare verlichting wordt in LED-verlichting uitgevoerd (nieuwe aanleg en groot onderhoud).

Ambitie

  • Met het oog op de sociale veiligheid en verkeersveiligheid voldoen aan de verlichtingsklassen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). Deze klassen zijn afgeleid van de Europese norm EN13.201. Voor de kwaliteit van de verlichting in woonwijken gaat het om de laagste verlichtingsklassen van de NSVV, die overeenkomen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen).
  • Met behulp van LED-verlichtingsarmaturen wordt gestreefd naar een reductie van 50 % op de energiekosten (meerkosten van LED-verlichting ten opzichte van conventionele verlichting moeten financieel opwegen tegen de besparingen die optreden bij gebruik gedurende 20 jaar).

Planning

  • De vervanging van masten, armaturen en kabels vindt planmatig plaats, omdat uitstel van planmatige vervanging na enige jaren leidt tot incidentele vervanging tegen hogere vervangingskosten. Ter voorkoming van kapitaalvernietiging vindt de vervanging van armaturen met elektronische apparatuur plaats aan het einde van hun (elektronisch-) technische levensduur van 20 jaar. Voor masten wordt een technische levensduur van 40 jaar aangehouden. De vervanging van oude kabels vindt plaats bij de vervanging van masten of bij het herstel van verhardingen.
  • De planning voor de vervanging van de masten, armaturen en kabels wordt zo mogelijk afgestemd in samenloop met overige werkzaamheden groot onderhoud in de openbare ruimte.
  • De financiering vindt plaats vanuit investeringsbudgetten.
  • Bij projecten voor herinrichting, zoals bijvoorbeeld herinrichting Zuidelijke binnenstad, kan een bijdrage in kosten worden verstrekt op technische staat van armaturen, masten en kabels. Opgemerkt wordt dat de vervanging van armaturen en masten in de binnenstad opgenomen is in de planning van 2019 en 2020.  

Resultaat 2017

De geplande werkzaamheden zijn in uitvoering of in voorbereiding. Een deel van de geplande vervanging komt technisch en financieel gereed in 2018 en wordt daardoor meegenomen in de financiële overloop.
In de Zuidelijke binnenstad is een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd.

Door het toepassen van LED-verlichting wordt een bijdrage geleverd aan de Veranderopgave Arnhem ElektriCity.