Civieltechnische Kunstwerken

Actuele kaders

Beleidskader Buiten Gewoon Beter en Buitengewoon doorgaan (raadsbesluit 2002).

Ambitie

Ambitie is de civieltechnische kunstwerken op basisniveau (kwaliteitsniveau B) te brengen en te houden.
Er zijn eind 2017 1454 civieltechnische kunstwerken in het beheersysteem opgenomen (bijvoorbeeld trappartijen, bruggen, tunnels en viaducten). In 2016 waren dit nog 885 kunstwerken. Deze sterke stijging is niet alleen ontstaan door de groei van het aantal kunstwerken, maar ook door de verder uitgesplitste registratie in het beheersysteem.  

Planning

  • Begin 2016 is aan de hand van de nieuwe inspecties een nieuw beheerplan, leidend voor het onderhoud in de komende jaren, in werking getreden. Op basis van bestaande inspecties staat voor 2017 in ieder geval groot onderhoud aan de fiets- voetgangersbrug 'Het Hoefijzer', tunnel Fort Westervoort en het viaduct Huissensedijk op de planning.

Resultaat 2017

  • Het uitvoeringsplan conform het beheerplan civieltechnische kunstwerken is uitgevoerd.
  • Aan de viaducten Schelmseweg-Cattepoelseweg,  tunnel Fort Westervoort en viaduct het Hoefijzer is groot onderhoud uitgevoerd.
  • Onderhoud aan viaduct Huissensedijk is uitgesteld omdat de noodzaak heroverwogen wordt.
  • Het doorlaatwerk Eldensedijk in de uiterwaarden ten noorden van Malburgen (met daarop het fietspad) verkeert in slechte staat. De aanpak hiervan zal worden afgestemd op de wijze waarop de ontsluiting van Stadsblokken Meinerswijk vorm zal krijgen.