Vastgoed

Actuele kaders

 • Er is een ambtelijk Vastgoedbeheerplan en er zijn voor alle panden in (permanent) beheer ambtelijke meerjarige onderhoudsplannen.
 • Bij het vastgoed gelden als deelportefeuilles onderwijsgebouwen (R4), culturele-, erfgoed- en sportvoorzieningen (R5), welzijnsvoorzieningen (R7), gemeentelijke huisvesting (R9), bijzonder vastgoed en vastgoed in de openbare ruimte (R2).

Ambitie

 • De ambitie voor de technische staat van het vastgoed is een NEN2767-conditie score van 3 of beter. NEN 2767 is een methode voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Conditiescore van 3 staat gelijk aan een redelijke conditie.  
 • Het door de gemeente aangekocht vastgoed voor stedelijke ontwikkelingsprojecten worden niet op een conditiegerichte manier onderhouden, omdat deze panden tijdelijk in beheer zijn.

Planning

 • Lasten en baten voor beheer en onderhoud van het permanente vastgoed maken onderdeel uit van diverse programma’s in de gemeentebegroting. Jaarlijks geeft de gemeente gemiddeld € 3,6 miljoen uit aan vastgoedonderhoud.
 • Naast de exploitatie wordt er geïnvesteerd in het vastgoed. Onderdeel hiervan is onder andere de verduurzaming van panden.

Resultaat 2017

 • Exploitatie
  In 2017 bedroegen de kosten van het vastgoed over alle programma's heen € 50,6 miljoen. Dit is inclusief € 7,4 miljoen voor de huur van gebouwen (met name het stadskantoor). Aan huur is een bedrag van € 17,0 miljoen ontvangen.
 • Onderhoud
  Aan onderhoud werd er in 2017 € 3,7 miljoen uitgegeven (exclusief onderhoudsinvesteringen). De panden met de grootste uitgaven aan onderhoud waren in 2017 Sportcentrum Valkenhuizen € 0,3 miljoen, MFC Presikhaven € 0,2 miljoen en Parkeergarage AC € 0,2 miljoen.
 • Investeringen
  In 2017 is er voor € 2,2 miljoen uitgegeven aan investeringen. De panden met de hoogste investeringen in 2017 zijn het stadhuis voor € 1,1 miljoen, De Overkant voor € 0,3 miljoen en Sport & Ontmoetingscentrum De Laar voor € 0,2 miljoen.