Installaties zwembaden

Actuele kaders

  • Sportvisie (raadsbesluit 2011).
  • Arnhemse Accommodatienota (raadsbesluit 2014).

Ambitie

De kwaliteit zoals gedefinieerd in het (ambtelijke) 'Onderhoudsplan Installaties Zwembaden" van de afdeling Zwembaden van het Sportbedrijf Arnhem is uitgangspunt voor goed functionerende installaties.

Planning

  • De installaties zijn in beheer bij het Sportbedrijf Arnhem; de gebouwgebonden installaties zijn in beheer bij het Vastgoedbedrijf Arnhem. Over de beheersmatige en inhoudelijke verantwoordelijkheid vindt afstemming plaats.
  • Voortzetting van het reguliere onderhoud conform genoemd onderhoudsplan.
  • Tijdige vervanging van installaties in de periode 2017-2020 is voorgedragen voor de meerjarige investeringsplanning.

Resultaat 2017

In 2017 zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd en gerealiseerd waarbij het inventaris en de zwembadinstallaties en de meet- en regeltechniek zijn geoptimaliseerd om de duurzaamheid te vergroten.
Zwembad Valkenhuizen is van 20 september 2017 tot ongeveer midden december 2017 gesloten geweest in verband met het aantreffen van asbest en de bijbehorende sanering. In december is het zwembad gefaseerd weer opengesteld.