Parken en Bossen

Actuele kaders

  • Groenplan 2004-2007/2015 (raadsbesluit 2004).
  • Gebiedsvisie Moscowa 2007-2030 (raadsbesluit 2007).
  • Gebiedsvisie Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2008-2018 (raadsbesluit 2008).

Ambitie

  • Ruimte voor recreatie, sport en samenleven én de instandhouding en verbetering van erfgoed en ecologische systemen. Concreet bij onder meer de instandhouding van de rijksmonumenten Moscowa, Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem.
  • Onderhoud is tenminste op B-kwaliteitsniveau.

Planning

In 2017 wordt grootschalig onderhoud gepleegd aan de Barokkelaan van Zijpendaal. Langs de laan moeten diverse bomen gekapt en vervangen worden.

Resultaat 2017

Het groot onderhoud aan de Barokkelaan is nog niet uitgevoerd omdat de aanpak heroverwogen wordt.