Wijkgroen

Actuele kaders

Groenplan 2004-2007/2015 (raadsbesluit 2004).

Ambitie

Het Groenplan bevat een samenhangende visie op de ontwikkeling, inrichting en beheer van het groen in en om de stad Arnhem, voor korte (2004 – 2007) en de middellange termijn (2015). Wijkgroenbeheer is gericht op realisatie en instandhouding van de gewenste streefbeelden. Op de ene plaats leidt dit tot natuurlijk groen en op een andere tot meer cultuurlijk groen.

 • Onderhoudsambitie wijkgroen: technisch beheer (zoals snoeien) op B-niveau en onkruidbeheersing op C-niveau.
 • Onderhoudsambitie groen in de binnenstad en winkelcentra: A-niveau.

Planning

 • Dagelijks onderhoud op het vastgestelde onderhoudsniveau.
 • Vervangingen: er staan enkele kleinschalige vervangingen in verschillende wijken op de planning. Waar mogelijk worden deze integraal opgepakt met andere projecten. Vervangingen worden in overleg met de wijk uitgevoerd.

Resultaat 2017

 • Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud van het groen in de wijken is opgenomen in een bestek en is conform de afgesproken ambitieniveaus uitgevoerd.

 • Vervangingen
  • Het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de bosstroken rondom de Viottatraat is in het voorjaar afgerond.
  • Het opknappen van de groenstrook Groene Weide is uitgevoerd.
  • De groenvakken van 8 hofjes in Rijkerswoerd zijn opgeknapt.
  • Het waterprobleem langs het fietspad Batavierenweg/Klapstraat is door middel van aanpassingen in het groen grotendeels opgelost. In 2018 zal het overige deel opgelost worden.
  • Er is gestart met de voorbereidingen voor de opknapbeurt van Spelderveld (Waterspeeltuin). Samen met team leefomgeving en de buurt worden plannen gemaakt om deze plek op te knappen en in te richten.