Verkeersinstallaties

Actuele kaders

 • ‘Licht op groen’/ over de exploitatie ( raadsbesluit 2004).
 • ‘Het Groen Goed Verdeeld’ (collegebesluit 2006).

Ambitie

 • Doelmatige inzet en beheer van verkeersregelinstallaties (VRI).
 • Een goede technische staat en functionaliteit, vooral gericht op het handhaven van de verkeersveiligheid.
 • Bijdrage aan leefbaarheid en bereikbaarheid, met een nadruk op het bevorderen van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Planning

Vervanging en onderhoud:

 • het dagelijks eerste- en tweedelijnsonderhoud is uitbesteed aan een gespecialiseerde partij;
 • de vervanging van de verkeersregelinstallaties wordt gedaan vanuit het investeringsbudget.
  Hierbij worden vaste termijnen gehanteerd:
   • verkeersregelautomaat en LED-lantaarns: elke 15 jaar;
   • masten en kabels: elke 30 jaar.

Resultaat 2017

 • Er is een raamovereenkomst gesloten voor de vervanging van de verkeerslichten. Binnen het contract zijn 7 verkeersregelinstallaties in opdracht gegeven. Voor 4 Kruispunten zijn de installaties vervangen, de overige 3 worden in het 1e kwartaal van 2018 vervangen.
 • De provinciale vervanging van de installatie aan de Ir. Molsweg is gerealiseerd met een financiële bijdrage van de gemeente voor het Arnhemse deel.
 • De aanbesteding van het dagelijks onderhoud is doorgeschoven naar 2018 en het nieuwe contract zal naar verwachting 3e kwartaal 2018 ingaan.