Bomen

Actuele kaders

Groenplan 2004-2007/2015 (raadsbesluit 2004).

Ambitie

 • De gemeente als boomeigenaar dient volgens het Burgerlijk Wetboek de algemene zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen, de zorgplicht.
 • Beheer- en onderhoudsmaatregelen zijn gericht op duurzame instandhouding van het bomenbestand en de bomenstructuur. Hierbij is speciale aandacht voor waardevolle bomen.
 • Het ambitieniveau voor het onderhoud aan individuele (straat-)bomen is B.

Planning

 • Alle noodzakelijke maatregelen naar aanleiding van de periodieke veiligheidsbeoordelingen zullen worden uitgevoerd.
 • Het dagelijks onderhoud van de individuele bomen wordt op C-niveau gedaan.
 • Een deel van de bomen aan de Beukenlaan wordt verwijderd ten behoeve van de groei van de bomen die blijven staan.
 • In de periode tot en met 2019 wordt de huidige staat van de bomenlanen geïnventariseerd. Hierin wordt het percentage uitgevallen bomen in beeld gebracht. Dit leidt in 2017 tot:
  • het vervangen van de laanbomen Schelmseweg tussen Bakenbergseweg en Amsterdamseweg (in samenwerking met Gelders Landschap en Kastelen);
  • het vervangen van de laanbomen Elzenlaan gedeelte bij het Gelredome.

Resultaat 2017

 • Wettelijke zorgplicht
  • Alle wettelijk controles zijn volgens planning uitgevoerd en werkzaamheden die hieruit volgen zijn of worden begin 2018 uitgevoerd.
  • Iepenziekte is volgens planning bestreden, waardoor er maar 13 iepen gerooid zijn. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
  • Eikenprocessierups is volgens planning bestreden.
  • Als gevolg van deze kastanjebloedingsziekte zijn er 35 Kastanjes gerooid. Dit zijn er meer dan voorgaande jaren.
 • Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud bestaat voornamelijk uit snoeiwerkzaamheden. Dit is volgens planning uitgevoerd.

 • Verwijderen en vervangen

Het aantal individuele bomen bedroeg begin 2017 41.169, eind 2017 was dit aantal 41.248. Dit laat zien dat het aantal in 2017 licht is toegenomen.
De vervanging langs de Schelmseweg is gerealiseerd, de vervanging van de Elzenlaan bij Gelredome is doorgeschoven naar 2018.